Kanteluratkaisut

Sivulle on koottu Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n valvontamenettelyn piirissä vuoden 2018 alusta olleet kantelut ratkaisuineen. Kantelut esitetään anonyymeinä, eikä teksteistä ole mahdollista tunnistaa kantelun kohdetta tai kantelijaa.