Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöinnin eettiset ohjeet on ISA-auktorisoituneita isännöintiyrityksiä sitova ohje, joka on samalla tarkoitettu eettiseksi ohjeistukseksi koko isännöintialalle. Suomen Isännöintiliitto ry, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat laatineet ja hyväksyneet ohjeet. Eettiset ohjeet korostavat avoimuutta ja luovat perustan toimivalle yhteistyölle.

Eettisiä ohjeita ja niiden muutoksia noudatetaan 1.2.2023 lukien. Ohjeiden ajantasaisuutta ja muutostarpeita arvioidaan jatkossa vuosittain eettisten ohjeiden toimikunnassa, johon laatijat saavat kukin nimetä kaksi edustajaa kahden vuoden mittaiselle toimikaudelle.

Lataa uudet isännöinnin eettiset ohjeet (PDF)

ISA-auktorisoidut isännöintiyritykset ja isännöitsijät sekä Isännöintiliiton jäsenet ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin ja niihin liittyviin valvonta- ja kurinpitomenettelyihin. Tästä merkkinä käytetään ISA-tunnusta tai Isännöintiliiton jäsentunnusta.

Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä (ml. asunto-osakeyhtiölle nimetty lakisääteinen isännöitsijä) omien vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa. Jäljempänä tässä ohjeessa Isännöinnillä viitataan Isännöintiyritykseen. Ohjeita sovelletaan asunto-osakeyhtiöiden lisäksi soveltuvin osin myös muihin isännöinnin asiakkaisiin.