Auktorisointi on kilpailuvaltti isännöintialalla, jossa maine ja luotettavuus ovat avaintekijöitä. Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. ISA-auktorisointi voikin toimia esimerkiksi tarjouskilpailujen kriteerinä.

Auktorisointi antaa myös väylän yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana DNV GL Business Assurance Finland Oy:n joka kolmas vuosi tekemä auditointi, joka antaa samalla yrityksille arvokasta, toiminnan kehittämiseen auttavaa tietoa.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tekee ISA-auktorisointia tunnetuksi isännöintialan asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi ISA-yrityksen kannattaa tuoda auktorisointi esiin omassa viestinnässään.