Auktorisointi on kilpailuvaltti isännöintialalla, jossa maine ja luotettavuus ovat avaintekijöitä. Asiakkaille ISA-auktorisointi ja siihen liittyvä ISA-merkki viestii siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja osaavissa käsissä. ISA-auktorisointi voikin toimia esimerkiksi tarjouskilpailujen kriteerinä.

Auktorisointi antaa myös väylän yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana Det Norske Veritaksen joka kolmas vuosi tekemä auditointi, joka antaa samalla yrityksille arvokasta, toiminnan kehittämiseen auttavaa tietoa.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry tekee ISA-auktorisointia tunnetuksi isännöintialan asiakkaiden keskuudessa. Lisäksi ISA-yrityksen kannattaa tuoda auktorisointi esiin omassa viestinnässään.