Usein kysyttyä

Jos sinulla on ISA:aan liittyviä kysymyksiä, tarkistathan ensin, löytyisikö vastaus kysymykseesi alta.

1. Miksi hakisin isännöitsijän auktorisointia?

Auktorisointi on keino osoittaa ammattipätevyytensä asiakkaille ja työnantajille. Auktorisoiduista isännöitsijöistä ylläpidetään julkista listaa. Auktorisointi on myös oman osaamisen hallinnan ja kehittämisen työkalu.

2. Minulla on ennen vuotta 2010 hankittu Isännöitsijän auktorisointikirja. Miten se luetaan hyväksi, jos nyt haen auktorisointia?

Aiempi henkilöiden auktorisointijärjestelmä päättyi 2011. Vanhasta henkilö-ISA:sta ei saa pisteitä uudessa järjestelmässä, mutta käytännössä sen saanut täyttää ainakin uuden auktorisoinnin työkokemus- ja koulutusvaatimukset, jos hän on katkeamatta työskennellyt isännöitsijänä myös sen jälkeen.

3. Mitä auktorisointi maksaa?

Auktorisoinnin hinta koostuu auktorisointimaksusta ja vuosimaksusta. Vuonna 2022 hinnat ovat seuraavat:

  • Auktorisointimaksu 150 e (sisältää ensimmäisen vuoden vuosimaksun)
  • Vuosimaksu 150 e

4. Mihin vuosimaksurahat käytetään?

Auktorisointi- ja vuosimaksuilla katetaan kustannukset, joita tulee muun muassa hakijoiden ja auktorisointiaan päivittävien toimittaman materiaalin arvioinnista ja arkistoinnista, tenttien päivittämisestä ja uusintatenttien järjestämisestä, sähköisen hakemusjärjestelmän ylläpidosta sekä auktorisoitujen isännöitsijöiden valvontamenettelystä. Lisäksi vuosimaksuilla katetaan panostukset auktorisointinimikkeen tunnetuksi tekemiseen ja tunnettuna pitämiseen.

5. Saanko epäpätevän isännöitsijän leiman, jos en hanki auktorisointia?

Auktorisointi on vapaaehtoinen. Se on yksi keino markkinoida omaa osaamistaan asiakkaille. Vaikka et nimikettä hankkisikaan, on kuitenkin hyvä miettiä, mitkä seikat tekevät sinusta asiakkaiden silmissä pätevän ja miten asiakkaat saavat osaamisestasi luotettavan tiedon.

6. Mitä Auktorisoitu isännöitsijä -nimike käytännössä takaa isännöitsijästä?

Auktorisoidulla isännöitsijällä on vähintään kolmen vuoden päätoiminen työkokemus isännöinnistä tai isännöintiyhteisön johtamisesta. Hänellä on isännöintialan peruskoulutus ja kokemusta laajasta projektivastuusta vähintään kolmelta työn osa-alueelta (tekniikka, johtaminen ja hallinto, talous, viestintä). Hän hallitsee alan säädökset ja juridiikan ja pitää osaamisensa ajan tasalla (katso tarkemmat kriteerit, sisäinen linkki). Isännöitsijä sitoutuu toimimaan isännöinnin eettisten ohjeiden mukaisesti sekä sitoutuu myös valvontamenettelyyn.

7. Miksi auktorisointi pitää päivittää?

Auktorisoitu isännöitsijä katsoo myös tulevaisuuteen – hän sitoutuu osaamisensa ylläpitämiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen.

8. Voiko auktorisointi-nimikkeen menettää?

Isännöitsijänä työskentelevän ja osaamistaan päivittävän on käytännössä helppo säilyttää nimike. Auktorisointi on voimassa kuusi vuotta kerrallaan, minkä jälkeen se uusitaan uudella Auktorisoitu Isännöitsijä -tentillä. Kolmen vuoden välein hakijan on raportoitava työkokemus ja koulutukset. Katso tarkemmat ohjeet auktorisoinnin säilyttämiseen.

Nimikkeen menettää laiminlyömällä raportoinnin, uusintatentin tai vuosimaksun.

Päätösvaltainen taloyhtiön hallitus voi kannella ISA ry:lle auktorisoidusta isännöitsijästä, jos isännöitsijä on toiminut isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Rangaistuksena isännöitsijä voi saada huomautuksen, varoituksen tai menettää auktorisoinnin väliaikaisesti tai lopullisesti. Asiakkaat voivat näin luottaa siihen, että ongelmatapauksissa isännöitsijän toimia valvotaan ja niihin voidaan puuttua.

9. Kuka valvoo auktorisoitujen isännöitsijöiden toimintaa?

Järjestelmän kehittämisestä ja hallinnosta sekä valvontamenettelystä vastaa ISA ry:n hallitus, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry.

10. Riittääkö jo suoritettu koulutus, esim. AIT, pätevyyden osoitukseksi?

Pätevyyden osoittamista ei haluttu sitoa minkään yksittäisen yrityksen tuottamaan koulutusnimikkeeseen. Lisäksi isännöitsijän osaamisen ajantasaisuutta pidettiin niin tärkeänä, että nimikkeen ylläpitämiseksi päätettiin vaatia säännöllistä raportointia uusista koulutuksista.

11. Miten haen auktorisointia?

Auktorisointia haetaan sähköisellä hakulomakkeella Moodlen kautta. Tutustu ensin hakuohjeisiin.

Hakija raportoi koulutustietonsa, työkokemuksensa ja toteuttamansa projektit. Tämän jälkeen hakija kutsutaan sähköiseen kokeeseen, jossa testataan isännöintiin liittyvien lakien ja säädösten hallinta. Hakemus käsitellään ISAn auktorisointitoimikunnassa ja hyväksytään hallituksessa. Tämän jälkeen isännöitsijä on oikeutettu käyttämään nimikettä Auktorisoitu isännöitsijä.

12. Millaiset koulutukset hyväksytään, kun auktorisoitu toimittaa raportin 3 ja 6 vuoden välein?

Kolmen ja kuuden vuoden päästä on raportoitava vähintään 3 koulutuspäivää (=21 h) per vuosi. Koulutukseksi soveltuu kaikki isännöintityöhön ja muuhun siinä tarvittavaan osaamiseen liittyvät koulutukset (kuten viestintä- ja digitaitoihin liittyvät koulutukset). Koulutuksesta on oltava todistus ja yksittäisen koulutuksen kesto on oltava vähintään 1 tunti.