Pätevyysvaatimukset

Haluatko hankkia itsellesi auktorisoinnin?

 • Tarkista ensin Auktorisoitu isännöitsijä -haun pätevyysvaatimukset alta.
 • Tutustu sitten juridista osaamista mittaavan tentin sisältöön.
 • Perehdyttyäsi vaatimuksiin, voit hakea tenttioikeutta hakulomakkeen kautta.

Pätevyysvaatimukset:

Hakeaksesi Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyyttä sinulla tulee olla riittävä isännöinnin työkokemus ja koulutus sekä projektiosaaminen. Hakijat osallistuvat myös juridista osaamista mittaavaan tenttiin. Seuraavassa tarkempi listaus pätevyysvaatimuksista.

Työkokemus

Työkokemuksesta ja koulutuksesta on saatava yhteensä vähintään 50 pistettä (työkokemus, isännöinnin koulutus + peruskoulutus). Alla kerrotaan työkokemus- ja koulutuspisteiden kertymisestä.

Työkokemuksesta saa 5 pistettä per vuosi. Pätevyyden edellytyksenä on työskentely hakuhetkellä päätoimisena isännöitsijänä sekä vähintään 3 vuotta kokemusta päätoimisesta isännöinnistä viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Yhden vuoden voi korvata viiden vuoden muulla alan kokemuksella, esimerkiksi kiinteistösihteerin, kirjanpitäjän tms. tehtävillä. Korvaukset katsotaan tapauskohtaisesti.

Päätoiminen isännöintityö sisältää seuraavia elementtejä:

Vähintään 50 % työajasta isännöintitehtäviä, kuten:

 • hallinnolliset tehtävät (mm. kokoukset, kiinteistön sopimusasiat, turvallisuus- ja vakuutusasiat, kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasiat, ilmoitusvelvollisuudet)
 • kiinteistön taloushallinto (mm. talous-, vero- ja toimintasuunnittelu, rahaliikenne, kirjanpito ja tilinpäätös)
 • kiinteistön tekniset ja toiminnalliset tehtävät (mm. kiinteistön ylläpito, huoltokirja, kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen, kiinteistön kunnossapitoon liittyvät tehtävät, korjaus- ja perusparannushankkeisiin liittyvät tehtävät)
 • isännöinnin johtaminen isännöintiyrityksessä (isännöintiyrityksen esimiestehtävät)

Isännöinnin koulutus

 • Isännöitsijän ammattitutkinto (minimitaso) 30 pistettä
 • Isännöitsijän koulutus ja tutkinto ITS (Kiinteistöalan Koulutussäätiö) 45 pistettä
 • Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto AIT (Kiinteistöalan Koulutussäätiö) 60 pistettä
 • Haaga-Helian ammattikorkeakoulun, Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Metropolia ammattikorkeakoulun isännöintiin valmistavista ohjelmista saa koulutuspisteitä seuraavasti:
  • 45 opintopisteen kokonaisuus 45 pistettä
  • 60 opintopisteen kokonaisuus 60 pistettä
  • Laajemmat AMK-kokonaisuudet katsotaan tapauskohtaisesti. Todistuksella ja opinto-ohjelmalla voi esittää muitakin kokonaisuuksia hyväksyttäväksi.
 • Perus- ja jatkotutkinnot
  • Peruskoulutuksesta saa pisteitä seuraavasti:
   • opistotaso 5 pistettä
   • amk-tutkinto 10 pistettä
   • ylempi amk-tutkinto 15 pistettä
   • korkeakoulu/yliopisto 15 pistettä (vähintään kandidaatti/notaari)

Projektikokemus

Pätevän isännöitsijän tulee osoittaa hallitsevansa ja toteuttaneensa vähintään 3 seuraavista projektikokonaisuuksista:

Tekniset ja korjauksiin liittyvät tehtävät asiakasyhtiössä:

 • Linjasaneeraus
 • Julkisivukorjaus
 • Energiansäästöhanke (laaja peruskorjaus tai uudistus)
 • Ullakko- tai muu täydennysrakentamishanke
 • Kunnossapitotarveselvityksen perusteellinen laadinta (ei päivitys)
 • Hissin peruskorjaus, uusiminen tai jälkiasennushanke
 • Kameravalvonnan käyttöönotto kokonaisuudessaan
 • Yläpohjan peruskorjaus
 • Salaojien uusiminen
 • Käyttövesi- ja viemärikorjaus
 • Sähköverkon uusiminen
 • Johtamiseen ja hallintoon liittyvät tehtävät
 • Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta
 • Huoneiston hallintaanotto (koko prosessi hallintaanottoon saakka)
 • Yhtiöjärjestysmuutos (laaja muutos, ei yksittäinen kohta)
 • Kaavamuutos asiakaskiinteistön tarpeesta
 • Pelastussuunnitelman laadinta (ei tilaaminen)
 • Lunastusprosessin hoitaminen (koko prosessi lunastusmenettelyyn saakka)
 • Rakennusluvan (sisältäen energiatehokkuusselvityksen) hakuprosessi
 • Taloushallinnon tehtävät
 • Osakashyvitysprosessin hoitaminen (korjaushankkeen yhteydessä)
 • Kiinteistönhoidon kilpailuttaminen
 • Yhtiön hallinnassa olevan huoneiston muuttaminen osakehuoneistoksi ja osakkeiden myynti (esim. osana korjaushankkeen rahoitusta)
 • Kiinteistövakuutusten kilpailuttaminen
 • Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen (koko prosessi)
 • Yhtiön omien osakkeiden hankinta tai lunastaminen (koko prosessi)
 • Yhtiön jakautuminen, sulautuminen tai purkaminen (koko prosessi)
 • Uudistalon vastaanotto (koko prosessi)

Viestintään liittyvät tehtävät:

 • Asunto-osakeyhtiön viestintäsuunnitelman laadinta
 • Asukaskyselyn toteuttaminen
 • Taloyhtiön kotisivujen laadinta ja käyttöönotto
 • Taloyhtiön kriisitilanteen viestintä
 • Sosiaalisen median käyttö isännöitsijän viestinnässä
 • Asiakastilaisuuden järjestäminen
 • Isännöintiyrityksen kriisitilanteen viestintä
 • Isännöintiyrityksen verkkosivujen uudistaminen
 • Isännöintiyrityksen markkinointisuunnitelman laatiminen
 • Isännöintiyrityksen sisäisen viestinnän suunnitelman laatiminen

Olennaista projektitehtävissä on tehtävien toteuttaminen ja vastuu, pelkkä tehtävän tilaaminen asiantuntijalta ei ole riittävä. Toteutus osoitetaan Moodlesta löytyvällä valmiilla projektilomakkeella, jossa on esimiehen ja/tai asiakasyhtiön hallituksen puheenjohtajan allekirjoitus.  Lomakkeella osoitetaan, että isännöitsijä on toteuttanut kyseessä olevan projektin asiakasyhtiössä. Projektin toteuttamisesta on voinut kulua enintään 10 vuotta.

Juridinen ja säädösosaaminen

Juridinen ja säädösosaaminenosoitetaan pätevyyskokeessa eli ”tentissä”, johon ilmoittaudutaan Moodlen kautta.

Juridinen osaaminen mitataan pätevyyskokeessa, jossa vastataan 50 monivalintakysymykseen. Kysymykset mittaavat isännöitsijän yleistä ja tavanomaista laki- ja säädösosaamista. Kysymyksistä puolet on asunto-osakeyhtiölaista ja puolet muista isännöinnin kannalta oleellisista laeista ja säädöksistä.

 • Tehtävistä 60 % eli 30 vastausta on oltava oikein. Väärästä vastauksesta tulee miinuspisteitä.
 • Koe järjestetään ainakin alkuvaiheessa keskitetysti ja valvotusti Helsingissä ja koeaika on 60 minuuttia.
 • Kokelaat suorittavat kokeen omalla kannettavalla tietokoneellaan ilman taustamateriaalia.