Auktorisointikriteerit yritykselle

ISA-auktorisoinnin voi saada vain yritys, joka täyttää tietyt auktorisointikriteerit. Tutustu kriteereihin alla.

Auktorisointiin kuuluu osana DNV GL Business Assurance Finland Oy:n tekemä yrityksen toiminnan arviointi eli auditointi, joka tehdään kolmen vuoden väliajoin.

ISA-auktorisoitujen yritysten verkosto on kattaa koko Suomen. Mukana on niin useilla paikkakunnilla toimivia yrityksiä kuin pienempiä paikallisia toimijoitakin.

ISA-yritysauktorisointi: vastuullista isännöintiä

ISA-kriteerit: vastuuta asiakkaista ja henkilöstöstä

ISA-yritys:

 1. noudattaa isännöinnin eettisiä ohjeita.
 2. sitoutuu ISA:n valvontamenettelyyn.
 3. auditoidaan säännöllisesti.
 4. noudattaa yhtenäisiä toimintatapoja koko yrityksessä/ryhmässä ja osoittaa tämän dokumentoimalla alla mainitut toimintatavat.

Ulkopuolinen auditointi tarkastaa yrityksen toimintatavat:

A. Kehittäminen on systemaattista

 • Asiakkaiden ja henkilökunnan suositteluindeksit mitataan ja niitä seurataan suunnitelman mukaan. Tieto analysoidaan ja sitä käytetään yrityksen, palveluiden ja toimintatapojen kehittämisessä.
 • ISA-yhteyshenkilö osallistuu vuosittain ISA-kehitystoimintaan.
 • Kaikilla isännöitsijöillä on isännöinnin ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

B. Yrityksessä on määritelty mitä, miten ja kenelle viestitään

 • yrityksen palveluista
 • ISA-auktorisoinnista
 • yrityksen omistajien, hallituksen ja työntekijöiden sidonnaisuudet.

C. Asiakasyhtiöiden hoitamiseen on määritelty prosessit, jotka on dokumentoitu ja perehdytetty henkilöstölle

 • uuden asiakkaan vastaanottaminen
 • asiakkaan luovuttaminen
 • omaisuuden hoitaminen
 • talouden ja hallinnon hoitaminen
 • hankintojen hoitaminen
 • asukas- ja osakaspalvelu
 • reklamaatioiden käsittely

D. Yrityksessä on tunnistettu seuraavat asiat, dokumentoitu näihin liittyvät toimintatavat ja käsitelty ne henkilöstön kanssa

 • Palveluiden sisältö ja palvelulupaus
 • Johtamiskäytännöt (mm. strategia, kehityskeskustelut, palkitsemiskäytännöt)
 • Työnantajavastuut (mm. perehdytys, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi)
 • Ympäristövastuut (yrityksen ja asiakkaisiin liittyvät)
 • Yrityksen riskit (mm. vastuuvakuutukset, ammattimainen tilintarkastus)

Mikäli auditoinnin aikana tehdään havaintoja muista puutteista tai hyvistä toimintatavoista, nekin raportoidaan.

ISA ry:n hallitus on hyväksynyt nämä kriteerit 29.5.2018.