Säilytä auktorisointi

Auktorisoinnin hankkinut isännöitsijä sitoutuu ylläpitämään osaamistaan sekä noudattamaan Isännöinnin eettisiä ohjeita.

Auktorisoitu isännöitsijä -pätevyys on voimassa kuusi vuotta kerrallaan tietyin ehdoin. Katso auktorisoinnin säilyttämisen vaatimat toimenpiteet alta.

3 vuoden välein

  • Raportoidaan (katkeamaton, päätoiminen) pätevyysvaatimusten mukainen työkokemus. Äitiysloma, varusmiespalvelus, alle 6 kk työttömyysjakso tai vuorotteluvapaa eivät katkaise pätevyyttä. Lautakunnalta voi anoa myös muita perusteita.
  • Raportoidaan vähintään 3 koulutuspäivää (=21 h) per vuosi. Koulutukseksi soveltuu kaikki isännöintityöhön ja muuhun siinä tarvittavaan osaamiseen liittyvät koulutukset (kuten viestintä- ja digitaitoihin liittyvät koulutukset). Koulutuksesta on oltava todistus ja yksittäisen koulutuksen kesto on oltava vähintään 1 tunti. Koulutuksen lisäksi opettaminen, mentorointi yms. katsotaan tapauskohtaisesti.

Koulutukset kannattaa käytännössä raportoida vuosittain ISA ry:lle. ISA muistuttaa auktorisoituneita aiheesta uutiskirjeissä.

6 vuoden välein

  • Raportoidaan (katkeamaton päätoiminen) pätevyysvaatimusten mukainen työkokemus. Äitiysloma, varusmiespalvelus, alle 6 kk työttömyysjakso tai vuorotteluvapaa eivät katkaise pätevyyttä. Lautakunnalta voi anoa myös muita perusteita.
  • Raportoidaan vähintään 3 koulutuspäivää (=21 h) per vuosi. Koulutukseksi soveltuu kaikki isännöintityöhön ja muuhun siinä tarvittavaan osaamiseen liittyvät koulutukset (kuten viestintä- ja digitaitoihin liittyvät koulutukset). Koulutuksesta on oltava todistus ja yksittäisen koulutuksen kesto on oltava vähintään 1 tunti. Koulutuksen lisäksi opettaminen, mentorointi yms. katsotaan tapauskohtaisesti.
  • Uusitaan Auktorisoitu Isännöitsijä -tentti.

Auktorisoitu isännöitsijä pätevyyden menettäminen

Mikäli isännöitsijän epäillään toimineen ko. ohjeiden vastaisesti, voi päätösvaltainen hallitus tehdä isännöitsijästä kantelun ISA-yhdistykseen. Rangaistuksena voi olla huomautus, varoitus, väliaikainen pätevyyden menettäminen ja lopullinen pätevyyden menettäminen. Vuosimaksun laiminlyönnistä menettää pätevyyden.