Säilytä auktorisointi

ISA ry arvioi systemaattisesti myös jo auktorisoitujen yritysten toiminnan laatua. Auktorisoinnin ylläpito vaatii yritykseltä tiettyjä toimenpiteitä säännöllisin väliajoin.

Auditointi joka kolmas vuosi

Auktorisoidut yritykset myös auditoidaan joka kolmas vuosi. DNV GL Business Assurance Finland Oy:n auditoija tutustuu paikan päällä yhteisön ja sen henkilöstön toimintaan.

Auditointi tuottaa yritysten käyttöön tietoa oman toiminnan tasosta ja tarjoaa mahdollisuuden toimintaprosessien kehittämiseen.

DNV GL -auditointi on yrityksen niin halutessa askel kohti ISO-laatujärjestelmää.

ISA ry:lle raportoinnit, arvioinnit ja auditoinnit antavat tärkeää tietoa koko toimialan vahvuuksista ja kehitystarpeista.