Päätös kanteluasiassa 2/2018

Kantelumenettelyn edellytykset eivät täyttyneet.

Asiaa ei voitu ottaa käsittelyyn / ratkaista, koska kantelumenettelyn edellytykset eivät täyttyneet.