Isännöinnin laadun pitää olla katkeamaton ketju

Isännöintialalla on haasteita alan sirpaleisen rakenteen takia. ISA haluaa rakentaa yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa isännöintiin katkeamattoman laatupolun!

Isännöinnin yksi keskeinen tehtävä on ammattimaisella ja laadukkaalla isännöinnillä/manageerauksella ylläpitää ja kehittää asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden omaisuuden arvoa. Asunto-osakkeet tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet ovat monelle elämän suurimmat investoinnit ja omaisuuserä. Tämän vuoksi tätä omaisuutta on hallinnoitava osaavien henkilöiden ja yhtiöiden kautta.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry uskoo osaamisen merkitykseen näidenkin asioiden hoidossa. Kun tehdään laadukkaasti oikeita asioita oikealla tavalla, tuotetaan paras asiakaskokemus taloyhtiöille, niiden osakkaille ja asukkaille. ISA tulee jatkossa koordinoimaan osaamiseen liittyviä vinkkejä ja koulutuksia auktorisoitujen isännöitsijöiden ja ISA-auktorisoitujen yritysten henkilöstölle säännöllisillä tapahtumilla ja koulutuksilla.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on uudistamassa strategiaansa. Uudessa strategiassa ISA tulee entistä tarkemmin keskittymään isännöinnin laadun parantamiseen kaikkien isännöinnin toimijoiden osalta. ISA tulee tarkasti määrittelemään lisäarvotekijät, mitä ISA-auktorisointi tuo taloyhtiölle, isännöitsijälle ja isännöintiyritykselle!

ISA on nyt kehittämässä yhdessä alan toimijoiden kanssa isännöintiyrityksille sisäisen auditoinnin=omavalvonnan työkalua, jolla voidaan jatkuvasti mitata ja kehittää yrityksen prosessien ja toimintamallien laatua. Tästä lisää myöhemmin tänä vuonna.

Toivon, että kaikki isännöintialaan vaikuttavat toimijat uskaltavat tulla meidän kanssa talkoisiin isännöinnin laadun parantamisessa!