ISA-yritysauktorisointi uudistui

ISA:n hallitus on vahvistanut uudet ISA-yritysauktorisoinnin kriteerit. Uusien kriteerien mukaiset auditoinnit aloitetaan jo elokuussa.

Uusilla auktorisointikriteereillä halutaan tukea vastuullista isännöintiä; vastuuta niin asiakkaista kuin henkilöstöstäkin. Lisäksi ISA-yritysauktorisoinneilla tuetaan yrityksiä kehitystyössä.

Kriteerien uudistamisen taustalla vaikuttaa isännöinnin toimintaympäristön muutos. Muutokset liittyvät esimerkiksi sähköisen asioinnin vaatimusten kasvuun, asiakaskokemuksen korostumiseen sekä kaupungistumiseen, jonka myötä alueelliset erot kasvavat.

Uudistamistyössä on huomioitu myös alan haasteita, esimerkiksi rekrytointien ja johtamisen osalta.

ISA-yritysauktorisointi on nyt entistä vaativampi ja hyödyllisempi.

Ennen uudistustyötä kysyttiin isännöintityritysten ajatuksia siitä, mihin suuntaan auktorisointien toivottiin muuttuvan. Yrityksissä toivottiin muun muassa, että ISA tulisi lähemmäs yritysten arkipäivää, jolloin auktorisoinnin tuella voisi entistä paremmin kehittää yrityksen toimintaa. Samalla haluttiin, että ISA kriteerien vaatimustaso säilyisi kuitenkin riittävän tiukkana, jotta auktorisoinneilla olisi oikeasti mahdollista auttaa yrityksiä erottautumaan.

Jatkossa auktorisoiduille tarjolla myös koulutuksia ja ohjeistusta

Mukaan on tulossa mm. koulutuksia ja ohjeita toimintatapojen kehittämiseen sekä välineitä ja ohjeita markkinointiin. Uutta on myös asiakkaiden ja henkilöstön suositteluindeksien seuranta.

Yritysauktorisointeja pidetään yllä ulkopuolisen tahon 3 vuoden välein suorittaman auditoinnin pohjalta. Ennen auktorisointeihin liittyvistä vuosiraporteista luovutaan, eikä niitä tarvitse enää tänä vuonna lähettää.

Lisätiedot: isa@isannointiliitto.fi

Katso uudet auktorisointikriteerit.