Yhteinen valmentautuminen auktorisointitenttiin toi tuloksia

Isännöintitoimisto ISTO esimerkillinen valmentautumisessa auktorisointitenttiin

Vuonna 2022 Isännöintitoimisto ISTO:n Juhani Rissanen aloitti ISTO:n osalta auktorisointitenttien

suorittamisen tenttimällä itse hyväksytysti ko tentin. Sen jälkeen ISTO aloitti isännöitsijöidensä kanssa

määrätietoisen valmistautumisen auktorisointitenttien suorittamiseen. ISTO on panostanut jo pitemmän

aikaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen aloittamalla vuonna 2021 ISTO Akatemian. Yrityksessä

keskeisenä ajatuksena on, että osaamisen kehittäminen ja sitä kautta laadukkaamman

isännöintikokemuksen tuottaminen on tärkeää uskottavuuden takia asiakkaisiin ja tietysti oman

henkilökunnan ammattitaidon varmentamiseksi. ISTO:n henkilöstö lähti innolla valmistautumaan

auktorisointitenttiin, ja tenttiajankohdaksi sovittiin vuoden 2023 alkupuoli. Valmennuksiin osallistui jopa

niitä isännöitsijöitä, joilla ei vielä pätevyysvaatimukset täyttyneet tenttiin pääsemiseksi. Tammikuussa

2023 järjestettiin kaksi tenttitilaisuutta. Ensimmäinen järjestettiin Savonlinnassa ja toinen heti

seuraavana päivänä Lahdessa. Iloksemme totesimme Juhani Rissasen kanssa, että toisen tentin jälkeen

ISTO oli saanut 8 uutta auktorisoitua isännöitsijää. Muutama tenttijä ei vielä tällä kertaa läpäissyt tenttiä,

mutta jo nyt heitä on ilmoittautunut uusintatenttiin. Asenne ISTO:n isännöitsijöillä on esimerkillinen.

ISA:n asiamiehenä oli ilo seurata tuota ISTO.n prosessia tenttien osalta. Muidenkin isännöintiyritysten

kannattaa ottaa mallia ISTO:n toiminnasta. ISA onnittelee kaikkia uusia auktorisoituja isännöitsijöitä.

Uusien auktorisoitujen isännöitsijöiden nimet tullaan lisäämään helmikuun aikana ISA:n kotisivuille.