Vuoden 2023 ISA-yritys valittu

Kuopion Talokeskus Oy valittiin vuoden 2023 ISA-yritykseksi

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on jälleen vuoden tauon jälkeen valinnut vuoden ISA-yrityksen. ISA:n hallitus päätyi yksimieliseen ratkaisuun, ja valitsi vuoden 2023 ISA-yritykseksi Kuopion Talokeskus Oy:n. Kuopion Talokeskus Oy palkittiin Taloyhtiö 2024-tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 23.4.2024.

Valinnan perusteluissa ISA:n hallitus totesi Kuopion Talokeskus Oy:stä seuraavaa:

-Kuopion Talokeskus Oy on pitkäaikainen ja sitoutunut ISA:n asiakasyritys

-yrityksen toiminnassa korostuvat asiakaslähtöisyys ja paikalliset asiakkaat huomioiva laadukas palvelumalli

-Kuopion Talokeskus Oy on menestynyt erittäin hyvin ISA-auditoinneissa

-yritys huolehtii omasta henkilöstöstään ISA:n vaatimusten mukaisesti.

Kuopion Talokeskuksen toimitusjohtaja Jari Bolodin kertoo yrityksen ISA-historiasta ja yrityksen tavasta panostaa laatuun niin asiakastaloyhtiöiden suuntaan kuin oman henkilöstönkin suuntaan. Kuopion Talokeskus on saanut auktorisoinnin aikanaan 3.10.1989. Talokeskus on kouluttanut henkilöstöään jo noilta ajoita saakka. Katsottiin, että koulutus parantaa laatua ja tehostaa toimintaa. Kun henkilöstöä alettiin kouluttaa systemaattisesti, niin samalla haettiin ISA- auktorisointia. Kaikilla Kuopion Talokeskuksen isännöitsijällä on jokin isännöintialan tutkinto.”

Ja Jari Bolodin jatkaa:” ISA-auditoinneissa tarkastellaan muun muassa yrityksen toimintatapoja, prosesseja ja toimintakulttuuria kokonaisuudessaan. Myös johtamiseen ja vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä tarkastellaan. Auktorisointi ”pakottaa” meidät tarkastelemaan omaa toimintaamme. Auktorisointi ja auditointi antaa uusia näkökulmia ja ajattelemisen aihetta, miten jokin asia voidaan tehdä yksikertaisemmin, nykyaikaisemmin ja laadukkaammin. Auditointi avaa hyvin silmiä siinä, missä me olemme hyviä ja missä asiassa meillä on kehitettävää. Näemme auditoinnin eräänlaisena kehityskeskusteluna. Samalla näen että, henkilöstö kokee auktorisoinnin positiivisena. Asioita tehdään yhtenäisesti ja yhdenmukaisesti. Uuden asian tullessa vastaan, pohditaan siihen yhdessä toimintamallit, protokollat ja muut yhteiset pelisäännöt. Toimintamallit pyritään aina myös dokumentoimaan.”   

Tulevaisuuden näkymiä Jari Bolodin avaa seuraavasti:” Uskon että ISA-yritys-valinta antaa ennen kaikkea lisää buustia kehittää itseämme ja toimintaamme. Toivottavasti valinta antaa positiivista näkyvyyttä Kuopion Talokeskukselle ja koko isännöintialalle. Haluamme korostaa jatkuvan kouluttautumisen merkitystä vaativassa asiantuntijatyössä. Isännöintialasta kirjoitetaan harvoin mitään positiivista. On hienoa, että ISA-yritysvalinta tulee välillä maakuntiin. Uskon että Kuopion Talokeskuksen valinta vuoden ISA-yritykseksi lisää tietoisuutta ISA-auktorisoinnista sekä lisää isännöintialan arvostusta. Kun taloyhtiöitä johdetaan ammattimaisesti, se vaikuttaa positiivisella tavalla asumisviihtyvyyteen ja asuntojen arvoon. Asiakkaalle ISA-auktorisointi on merkki siitä, että taloyhtiön isännöinti on luotettavissa ja ammattimaisissa käsissä.” 

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry onnittelee Kuopion Talokeskus Oy:tä valinnan johdosta!