OP Koti Pohjanmaa Oy LKV on Vuoden 2021 ISA-yritys

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on nimennyt vuoden ISA-yritykseksi OP Koti Pohjanmaa Oy LKV:n Ylivieskasta. Laadunvalvontaan ja sähköiseen palveluun panostava yritys menestyi erinomaisesti ISA-auditoinneissa, jotka suoritti DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab.

OP-Koti Pohjanmaa
OP Koti Pohjanmaa Oy LKV on nimetty vuoden 2021 ISA-yritykseksi. Kuvassa vasemmalta ISA auditoija Pasi Nissinen (DNV), OP-Koti Pohjanmaan isännöintipäälliköt Jarkko Mehtälä, Heidi Simonen ja Petri Heikkinen sekä toimitusjohtaja Mika Heikkilä. Kuva: Elisa Karhula.

Vuoden 2021 ISA-yritys palkinnon saanut yritys auditoitiin ISA:n laatukriteerien mukaan viime vuoden lopussa. ISA-auditoinneissa arvioidaan esimerkiksi yrityksen ja sen prosessien kehittämistä, toimivaa viestintää sekä johtamiseen ja vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä.

– Yrityksemme on osa OP-ryhmää, joten meillä on yhtä vahvat laatuvaatimukset kuin pankeilla. Henkilökuntamme suorittaa kursseja esimerkiksi tietoturvaan ja asiakasturvallisuuteen liittyen. Tarkkailemme näitä elementtejä arjessa ja käymme sidonnaisuudet jokaisen henkilökuntaamme kuuluvan kohdalla erikseen läpi, kertoo OP Koti Pohjanmaan toimitusjohtaja Mika Heikkilä yrityskulttuurista.

Pitkät etäisyydet edistäneet sähköisiä palveluja

ISA-auditoinneissa tarkasteltiin muun muassa yrityksen prosesseja ja toimintatapoja, ympäristöasioista huolehtimista, viestintää ja sähköistä toimintakulttuuria. Yrityksen vahvuuksina nousi esiin esimerkiksi vahvat käytänteet etätyössä ja digitaalisessa asiakaspalvelussa.

– Etänä toimiminen oli meille tuttua jo ennen pandemiaa, sillä meillä on useiden satojen kilometrien etäisyyksiä sekä asiakkaiden että toimipisteiden välillä. Siksi meillä on ollut tarvetta kehittää sähköisiä palveluja, sanoo Heikkilä.

OP-Koti Pohjanmaalla on asiakasyhtiöinään sekä pieniä taloyhtiöitä maaseutukunnissa että isompia yhtiöitä alueen suurissa kaupungeissa, kuten Kokkolassa, Kalajoella ja Ylivieskassa. Lisäksi on solmittu asiakkuuksia alueen kaupunkien vuokrataloyhtiöiden kanssa.

Auditoinnissa nousivat esiin myös erinomaiset käytänteet työkyvyn johtamisessa. Työssä jaksamista edistää muun muassa yrityksen tiimiorganisaatio, joka takaa esimerkiksi sen, että tuuraukset onnistuvat kollegojen kesken. Kun jonkin kohteen isännöinti ei henkilöidy vain yhteen isännöitsijään, tekemisiä voidaan myös priorisoida henkilöstön osaamisen pohjalta. Suunnitelmallisuudella ja töiden jaksottamisella taas ehkäistään kevään kiirehuippuja.

Toimintaa kehitetään asiakaspalautteen pohjalta

Heikkilä kertoo, että OP-Koti Pohjanmaan kehittää jatkuvasti toimintaansa asiakaspalautteen pohjalta. Monet erilaiset toimintatavat on vähitellen yhtenäistetty – ja jäljelle jätetty parhaat käytänteet. Lähiaikoina on hiottu kuntoon esimerkiksi yritykseen tulevien ja sieltä lähtevien asiakkuuksien prosessit. Tiukat laatuvaatimukset huomioidaan kaikessa kehityksessä:

– Isännöinnin laatuvaatimuksista on keskusteltu paljon. Koska olemme jo pankkien laatuvalvonnan maailmassa, meillä ei luultavasti ole suuria puutteita, vaikka laatuvaatimukset kiristyisivät, kiteyttää Heikkilä.

Myös ISA-auditoinneissa kiitettiin yrityksen tapaa hyödyntää pankin tarkkaa laatukontrollia omassa toiminnassa sekä määrätietoista otetta isännöinnin laadun kehittämisessä.

OP Koti Pohjanmaa on yksi OP-ryhmän omistamista osakeyhtiöistä, jonka liiketoiminnassa yhdistyvät kiinteistövälityksen ja isännöinnin toiminnot. Yrityksen kotipaikka on Ylivieska, mutta toiminta-alue ulottuu Keski-Pohjanmaalta eteläiselle Pohjois-Pohjanmaalle. Yrityksen 60 henkilöstä noin 35 on töissä isännöintiliiketoiminnan puolella, loput kiinteistövälityksessä. Lisäksi yritys tarjoaa muillekin OP-Kotien toimipisteille taloushallinnon palveluja.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry palkitsee vuosittain Vuoden ISA-yrityksen. Palkinto jaettiin Isännöintipäivillä 10.11.2021.