Vuoden 2019 ISA-yritys on TVT Asunnot Oy Turusta

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on nimennyt vuoden ISA-yritykseksi TVT Asunnot Oy:n Turusta. Vuokratalojen isännöintiin keskittynyt yritys sai korkeimman pistemäärän auditoinneissa.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry on nimennyt vuoden ISA-yritykseksi TVT Asunnot Oy:n Turusta. Vuokratalojen isännöintiin keskittynyt yritys sai korkeimman pistemäärän auditoinneissa. Auditoinnin suoritti DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab. 

TVT Asunnot Oy:n henkilökuntaa. Raine Laiho, Mia-Krista Jalava, Annika Haltsonen, Kaisa Manner, Jari Helenius, Tuuli Vaahtera, kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki, (keskellä) Jaana Heikola, Kimmo Tilli, Jyrki Kortekuru, Tomi Westerholm.
Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Yritys auditoitiin ISA:n laatukriteerien mukaan vuoden 2018 lopussa. Keväällä 2018 uudistuneet auditointikriteerit painottavat erityisesti tavoitteellisia prosesseja. TVT Asunnot Oy:ssä prosesseja kehitetään jatkuvasti asiakastyytyväisyystutkimusten ja bränditutkimusten pohjalta, sekä ISA-auditoinnin tulosten kautta.

– Tutkimustuloksien kautta saamme tiedon, mitä asiakkaat pitävät tärkeänä. Näihin kriittisiin tekijöihin satsataan enemmän, kertoo kiinteistöpäällikkö Lasse Lähdemäki TVT Asunnoilta.

Jokainen ISA-auktorisoitu yritys tarkastetaan eli auditoidaan kolmen vuoden välein yhteisen laatukriteeristön mukaan. Kriteerein tutkitaan yrityksen kehittämistä, prosesseja ja viestintää, sekä yrityksen vastuullisuutta.

Erityisesti vastuun ottaminen ympäristöstä näkyy TVT Asunnoissa vahvasti. Vuonna 2017 yritys ohjasi asukkaiden vedenkulutustottumuksia ”vesikuuriksi” nimetyllä hankkeella ja edellisellä lämmityskaudella toteutettiin ”lämpökuuri”, jossa energiansäästöjä haettiin kiinnittämällä huomiota asuntojen lämpötiloihin. Asukkaat otettiin mukaan projekteihin mittaamaan omaa kulutustaan ja kisaamaan energiasäästöistä keskenään. Hankkeista saatuja kokemuksia on jaettu myös sidosryhmien opiksi, kuten Turku 2029 hiilineutraalius -hankkeeseen.

Lähdemäki itse pitää yrityksen vahvuutena myös sitä, miten isännöityjen taloyhtiöiden asukkaat ovat aktiivisesti mukana kehitystyössä. Kolme kertaa vuodessa pidettävissä asukasneuvoston kokouksissa käydään tulevat projektit läpi ja asukkaat pidetään ajan tasalla ajankohtaiskoulutuksilla.

Hankkeet ja viestintä saivat kiitosta

Vastuullisuuden ja kehittämisen lisäksi TVT Asunnot sai auditoinneissa hyvää palautetta muun muassa viestinnästä. Myös henkilöstö viihtyy yrityksessä pitkään ja asiakkaiden antama suositteluindeksi yritykselle on korkea.

– TVT Asunnot on panostanut viestintään, kuten asukasviestintään, ja erityisesti asumisen ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökulmat ovat olleet vahvasti esillä. Yritys on myös suunnitellut ja toteuttanut innovatiivisia energiatehokkuus- ja ympäristökehityshankkeita. Myös uusissa ISA-arviointikriteereissä huomioitu riskien tunnistaminen ja niiden hallinta on toteutettu järjestelmällisesti, kiteyttää yrityksen auditoinut Hannu Salminen.

– Koska toimimme vuokratalopuolella, ISA-auditointi tarjoaa hyvä mahdollisuuden benchmarkata omaa toimintaa. On mukavaa, että nyt saadaan Vuoden ISA-yritys -palkinto vuokratalomaailmaan, kommentoi Lähdemäki ISA-palkintoa.

TVT Asunnot isännöi omistamissaan kohteissa yhteensä 11 000 asuntoa ja noin 600 000 huoneistoneliötä Turun seudulla. Yhteensä koko yrityksessä työskentelee 55 henkilöistä, joista 15 tekee töitä isännöinnin puolella, joko isännöitsijöinä, kiinteistösihteereinä tai asunnontarkastajina.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Tällä hetkellä auktorisoituja yrityksiä on 87. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n joka kolmas vuosi tekemä auditointi, joka antaa samalla yrityksille arvokasta, toiminnan kehittämiseen auttavaa tietoa.

ISA-auktorisointijärjestelmää ylläpitää Isännöinnin Auktorisointi ISA ry. Tällä hetkellä auktorisoituja yrityksiä on 87. Auktorisointi myönnetään vain laatukriteerit täyttäville isännöintiyrityksille. Auktorisointiin kuuluu osana DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n joka kolmas vuosi tekemä auditointi, joka antaa samalla yrityksille arvokasta, toiminnan kehittämiseen auttavaa tietoa. 

Lisätiedot:  

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry 
Hallituksen puheenjohtaja
Krister Ilvonen
krister.ilvonen@mtr.fi
(09) 838 7250
www.isayhdistys.fi/ 

TVT Asunnot Oy
Kiinteistöpäällikkö
Lasse Lähdemäki
lasse.lahdemaki@tvt.fi
(02) 262 2096
www.tvt.fi