Varsinais-Suomen Isännöintitalolta iso panostus isännöitsijöiden osaamisen ja laadun kehittämiseen

Auktorisointitenteissä huippuonnistuminen Turussa

ISA auktorisoitujen isännöitsijöiden määrä yli tuplaantui Turun alueella lokakuussa, kun Varsinais-Suomen Isännöintitalon 22 isännöitsijää läpäisi auktorisointiin vaadittavan tentin. Turun alueella toimivista auktorisoiduista isännöitsijöistä nyt kaksi kolmesta on Isännöintitalo konsernin työntekijöitä. Samalla myös valtakunnallisesti ISA auktorisoitujen määrään tuli merkittävä kasvu, kun auktorisoitujen henkilöiden määrä nousi aikaisemmasta 128:sta 150:een auktorisoituun.

Varsinais-Suomen Isännöintitalo halusi auktorisoinnilla lisätä ja vahvistaa isännöitsijöiden osaamista. Tarkoituksena on, että kaikki isännöitsijät, joilla pätevyysvaatimukset riittävät, suorittavat Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n isännöitsijöiden auktorisointitentin.

Tentin hyväksytty suorittaminen edellyttää huolellista valmistautumista. ISA asiamies Antti Kumpulainen ja Varsinais-Suomen Isännöintitalon asiakkuusjohtaja Pete Torkkola laativat ensin suunnitelman yrityksen henkilöstölle tenttiin valmistautumiseen.

”Vaativa tenttihän pitää sisällään 50 kysymystä isännöintiin liittyvistä keskeisistä laeista ja muista säännöksistä. Tärkeimpänä on asunto-osakeyhtiölaki, josta tenttiin tulee puolet kysymyksistä. Aikaa tentin suorittamiseen on 60 minuuttia,” Kumpulainen valottaa.

Yrityksessä on enemmänkin halukkuutta suorittaa tentti. He suorittavat tentin heti, kun pätevyysvaatimukset täyttyvät. ”Haluamme panostaa henkilökunnan osaamiseen sekä jatkuvaan koulutukseen. Kaikilla työntekijöillämme on henkilökohtainen opintosuunnitelma, ja auktorisointi tukee erinomaisesti oman osaamisen kehittämistä suoritettujen ammattitutkintojen ohessa”, Torkkola sanoo.

”Tämä Varsinais-Suomen Isännöintitalon tulos osoittaa, että huolellinen ja yhdessä tehty valmistautuminen tenttiin tuottaa erinomaisen tuloksen. Taloyhtiöissä, joissa nämä auktorisoidut isännöitsijät toimivat isännöitsijöinä, on lupa odottaa laadukasta isännöintiä, koska auktorisoidut isännöitsijät ovat sitoutuneet noudattamaan Isännöinnin uusia eettisiä ohjeita”, Kumpulainen sanoo.

Kokonaisuutena Varsinais-Suomen Isännöintitalolla on isännöinnin laatuasioihin paneuduttu merkittävästi.
”Yritys on jo aiemmin ollut auktorisoitu ja nyt isännöitsijöiden auktorisoinnit lisäävät tuota vahvaa sitoutumista oman toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen. Tämähän viimekädessä näkyy laadukkaana toimintana taloyhtiöiden arjessa isännöinnin osalta,” Kumpulainen jatkaa.

” Auktorisointi on meille myös tapa viestiä omasta ammattitaidostamme, sillä pelkästään pätevyyden hakeminen edellyttää useiden vuosien isännöinnin työkokemusta, koulutusta sekä vaativien korjaushankkeiden projektiosaamista,” Torkkola kertoo.

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry onnittelee Varsinais-Suomen Isännöintitaloa ja uusia auktorisoituja isännöitsijöitä erinomaisesta suorituksesta.