Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n näkymiä vuodelle 2022

Oikein hyvää vuotta 2022 kaikille isännöintialan ammattilaisille! Lue, miten ISA:a kehitetään tänä vuonna.

Vuosi 2022 tuo Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:lle lukuisia mielenkiintoisia haasteita. Keskeisenä tehtävänä on uuden ISA:n strategian julkistaminen ja uuden strategian mukaisen toiminnan käynnistäminen.

ISA tulee uudessa strategiassaan tarkastelemaan nykyiset päätehtävänsä – eli isännöitsijöiden auktorisoinnit, isännöintiyritysten auditoinnit ja valvontamenettelyn – huolellisesti läpi. Näihin päätehtäviin tulee isännöintialan odottamia ja toivomia täsmennyksiä ja osittain myös uudistuksia.

ISA on ottanut omalta osaltaan vahvasti kantaa myös päivityksessä oleviin Isännöinnin eettisiin ohjeisiin, jotka julkistettaneen vuoden 2022 kevään aikana. ISA haluaa osaltaan korostaa eettisten ohjeiden noudattamisen tärkeyttä kaikkien osapuolten osalta, jotta ohjeiden henki ja tarkoitus toteutuisivat.

Määrittelemme uudessa strategiassa esimerkiksi aikaisempaa tarkemmin ne lisäarvotekijät, joita ISA toiminnoillaan tuottaa taloyhtiöille, isännöintiyrityksille ja isännöitsijöille – unohtamatta sidosryhmiäkään. Lisäksi ISA kiinnittää jatkossa entistä tarkemmin huomiota isännöintialan osaamisen vahvistamiseen ja erityyppisten koulutusten koordinointiin. ISA:n uusi strategia valmistuu alkuvuoden aikana, ja se julkaistaan heti, kun ISA:n vuosikokous on sen hyväksynyt.

ISA-päivät järjestetään jälleen vuonna 2022. Ajankohta täsmentyy, kun nykyinen pandemiatilanne antaa siihen mahdollisuuden. ISA-päiville laaditaan agenda nimenomaan isännöintikenttää kuunnellen ja sen tarpeiden nostamista aiheista.

Vuonna 2021 saimme isännöitsijöiden auktorisointeihin hyvää uutta nostetta. Vuoden aikana uusia auktorisoituja isännöitsijöitä hyväksyttiin miltei parikymmentä. Vuonna 2022 ISA järjestää auktorisointitenttejä kaikilla suurimmilla paikkakunnilla, ja lisäksi tarjoamme isännöintiyrityksille omia tenttitapahtumia pyydettäessä. Näistä saatiinkin hyviä kokemuksia viime vuonna.

Isännöintiyritysten osalta vuosi 2022 on positiivisen odotuksen vuosi. Vuonna 2021 ISA:n asiamies sai tavattua tai kontaktoitua runsaasti isännöintiyrityksiä, joiden kanssa käytiin läpi auditointimenettely sekä sen tuomat lisäarvot ja mahdollisuudet isännöintiyritykselle. Näistä yrityksistä useat ovat ilmaisseet aikomuksensa aloittaa auditointi vuoden 2022 aikana.

ISA:n verkkosivuille on tulossa enemmän tietoa auditointien käytännön toteutuksesta. Esimerkiksi auditointiprosessin käytännön toteutusmalli sekä itse auditoinnin sisältöön liittyvän itsearviointiaineisto, jonka avulla isännöintiyritykset pystyvät aikaisempaa paremmin valmistautumaan auditointiin, lisätään sivuille.

Uskon, että aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä pääsemme vuonna 2022 kohti isoa yhteistä tavoitetta, eli entistä laadukkaampaa isännöintiä taloyhtiöille.

ISA:n asiamiehenä haluan kiittää isännöintiyrityksiä, isännöitsijöitä sekä taloyhtiöiden hallitusten edustajia hyvin alkaneesta yhteistyöstä vuonna 2021. Uskon, että aktiivisella ja avoimella yhteistyöllä pääsemme vuonna 2022 kohti isoa yhteistä tavoitetta, eli entistä laadukkaampaa isännöintiä taloyhtiöille.

Kaikille jaksamista kevään ponnisteluihin tämän poikkeavan ajan keskellä. Ollaan yhteydessä aina, kun siihen aihetta löytyy!

Antti Kumpulainen
asiamies
Isännöinnin Auktorisointi ISA ry