ISA:n valvontamenettely uudistuu

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry uudistaa syksyn aikana toimintaansa. ISA:n hallitus on tehnyt muun muassa muutoksia valvontamenettelyyn ja suunnittelee asiamiehen rekrytointia. Asiamiehen tehtäviin kuuluu jatkossa järjestön kehittäminen ja kasvattaminen sekä asiakkuuksien hoitaminen.

Nykyisin kanteluun vaaditaan voimassa oleva isännöintisopimus

Taloyhtiöiden hallitukset ja tilintarkastajat voivat tehdä kantelun auktorisoidusta isännöitsijästä ja isännöintiyhteisöstä, mikäli nämä ovat menetelleet hyvän isännöintitavan vastaisesti. Kantelun peruste voi olla korkeintaan kolme vuotta vanha tapahtuma. Lisäksi kantelijalla on oltava voimassa oleva isännöintisopimus kantelun kohteena olevan isännöintiyrityksen kanssa. Kantelu johtaa valvontamenettelyyn.

Jatkossa kantelun voi tehdä myös 6 kuukautta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen

Isännöinnin auktorisointi ISA ry:n hallitus on päättänyt uudistaa valvontamenettelyä. Kantelun peruste voi edelleen olla korkeintaan kolme vuotta vanha tapahtuma. Jatkossa kantelu on kuitenkin mahdollista tehdä kuusi kuukautta isännöintisopimuksen päättymisen jälkeen. Kantelun voi jatkossakin tehdä vain joko taloyhtiön hallitus tai tilintarkastaja.

Tavoitteena on kantelumenettelyn ja ISA:n uskottavuuden kasvattaminen. Kantelun tekeminen on edelleen maksutonta, mutta mikäli sopimuksen päättymisen jälkeen tehty kantelu osoittautuu aiheettomaksi, osoitetaan kantelun tekijälle 750 euron suuruinen kantelumaksu.

– ISA:n kehittäminen on iso kokonaisuus, jota tulee tehdä askel kerrallaan. Ensimmäinen konkreettinen ulospäin näkyvä muutos on valvontamenettelyn linjausten tarkastaminen, sanoo ISA:n hallituksen puheenjohtaja Krister Ilvonen.

Valvontamenettelyn toteuttaa ISA ry:n hallituksen valitsema auktorisointitoimikunta. Toimikunta päättää sopivista valvontatoimista. Toiminnallaan ISA edistää ammattimaista ja kehittyvää isännöintiä sekä pitkäjänteistä kiinteistöjen ylläpitoa. Järjestön taustalla ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry.