ISA:n strategia 2022-2026 hyväksytty

ISA selkein tavoittein ja toimenpitein kehittämään edelleen isännöinnin laatua

Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n ylimääräinen vuosikokous hyväksyi ISA:n strategian vuosille 2022-2026. Nyt ISA:lla on entistä selkeämmät tavoitteet ja päämäärät isännöintialan laadun entistä tehokkaammalle kehittämiselle. Yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa ISA pystyy jatkossa palvelemaan aiempaa paremmin isännöitsijöitä, isännöintiyrityksiä ja taloyhtiöiden päättäjiä.

ISA.n peruskivet ovat:

  1. ISA:n arvot: Kehittyvyys ja kehittävyys, Tasapuolisuus, Läpinäkyvyys ja avoimuus
  2. ISA:n missio: Polku laadukkaampaan isännöintiin
  3. ISA:n visio: ISA on vaikuttavin isännöinnin laadun kehittäjä ja varmistaja

ISA:n strategiset tavoitteet 2022-2026:

  1. Vaikuttavuus: ISA on vaikuttava ja arvostettu toimija isännöintialalla, jolla on vahva brändi
  2. Laadun kehittäjä: ISA on tulevaisuuden isännöinnin laadun tae
  3. Laadun varmistaja: ISA on isännöinnin kehittämisen mahdollistaja
  4. ISA:n hallinto: ISA on vakaa ja tehokas

 

Lisäinfoa ISA:n strategiasta antaa asiamies Antti Kumpulainen