Isännöinnin laatuun ja valvontaan panostetaan entistä enemmän – ISA ry sai asiamiehen

Mistä tietää, onko isännöinti hyvää? Isännöinnin Auktorisointi ISA ry valvoo isännöinnin laatua. 1.3.2021 aloittanut asiamies Antti Kumpulainen painottaa isännöinnin osaamista sekä toimialan avoimuutta ja eettisyyttä.

Koti on monelle elämän suurin sijoitus. Osaava ja laadukas isännöinti on avainasemassa huolehtimassa suomalaisten asuntovarallisuudesta, näkee isännöinnin laatua valvovan Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n asiamiehenä aloittanut Antti Kumpulainen.

– Keskeistä on isännöinnin osaaminen. On tärkeää, että kouluttautumista ja oppimista tapahtuu uran varrella koko ajan, Kumpulainen sanoo.

Vuonna 1987 perustettu Isännöinnin Auktorisointi ISA ry ylläpitää ja kehittää isännöinnin auktorisointijärjestelmää. Yhdistys auktorisoi isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä ja valvoo niiden toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on koko isännöintialan laadun parantaminen.

ISA:n perustajajärjestöjä ovat Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Isännöintiliitto ry.

ISA:lla on tärkeä rooli luottamuksen rakentamisessa

Kumpulaisella on usean vuoden tausta erilaisista isännöintialan tehtävistä. ISA:n asiamiehenä hän haluaa painottaa etenkin laajaa läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja eettistä toimintaa koko isännöintitoimialalla.

– Näitä asioita viedään eteenpäin yhtenä rintamana taustajärjestöjen kanssa ja tehdään ISA:a entistä tunnetummaksi niin isännöintialalle kuin isännöinnin asiakkaillekin, Kumpulainen sanoo.

ISA:n puheenjohtaja Krister Ilvonen uskoo asiamiehen vahvistavan yhdistyksen roolia kiinteistöalalla.

– ISA:lla on yhä tärkeämpi rooli isännöintialan laadun nostamisessa ja luottamuksen rakentamisessa alaan. Nyt ISA:lla on ensimmäistä kertaa kokopäiväinen palkattu työntekijä, mikä tuo uutta voimaa laatutyöhön, Ilvonen sanoo.
ISA-yhteisöön kuuluu 195 isännöintiyritystä ja -toimipaikkaa. ISA-yrityksen merkin saa vain yritys, joka läpäisee puolueettoman auditoinnin. Auditoinnissa tarkastellaan koko toiminnan laatua tarkastelemalla yrityksen toimintatapoja, niiden kehittämistä ja vastuullisuutta.

Yksittäinen isännöitsijä voi auktorisoitua osoittamalla täyttävänsä pätevyysvaatimukset ja läpäisemällä tentin.

Lisätietoja
Antti Kumpulainen asiamies, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry 050 5522 497 antti.kumpulainen@isayhdistys.fi Krister Ilvonen puheenjohtaja, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry 09 8387 2550 krister.ilvonen@mtr.fi