ISA:n stipendit

ISA-yhdistys myöntää stipendejä henkilöille, jotka tekevät johonkin tutkintoon liittyvän tutkielman tai opinnäytetyön isännöinnistä (esim. isännöinnin ammattitutkinto, isännöinnin erikoisammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinnot, korkeakoulututkinnot, AIT, ITS).

ISA-stipendi myönnetään valmiista opinnäytetyöstä tai projektityöstä, joka edistää ISA-auktorisointikriteerien
soveltamista isännöintiyrityksessä. Teema voi liittyä esimerkiksi ISA-kriteereissä mainittujen prosessien
tai toimintatapojen määrittelyyn, kuvaamiseen tai kehittämiseen.

Stipendin suuruus on 250 euroa. Stipendejä myönnetään vuosittain määriteltävän talousarvion
puitteissa.

Stipendien käsittelyaika on riippuvainen hallituksen kokousajankohdista. ISA:n hallitus kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Stipendin kanssa luovutetaan ISA:n diplomi. Mahdollisuuksien mukaan asiamies käy luovuttamassa
stipendin henkilökohtaisesti.

Stipendin hakeminen

Stipendiä haetaan oheisella sähköisellä lomakkeella.